Bingo Malmö

Malmö
Öppettider
Mån - Fre: 10.00 - 22.00
Lör: 11.00 - 18.00
Sön: 11.00 - 22.00

Fredagsextra

10 000 UT
Spelas: kl. 18.00

Brickpris: 20 kr läggbrickor
1-2 rader: 2 000 kr
3 rader:  10 000 kr

5 000 UT Lägg
Spelas: kl. 11.00 och 20.30
Brickpris: 20 kr läggbrickor
1-2 rader: 100 kr
3 rader: 5 000 kr

MORAKLOCKAN
Spelas: ca kl. 12.22 och 14.22
Brickpris: 10 kr Läggbrickor
1-2 rader: enligt vinstplan
3 rader: Vinsten = vad klockan är
(t ex kl. 14.20 = 1 420 kr)

FULLTRÄFFEN
Spelas: ca kl. 13.22 och 15.22
Brickpris: 10 kr singelbrickor
1-4 rader: enligt vinstplan
5 rader: ger 10 ggr utropat vinstnummer.
(ex. bingo på nr 37 ger 370 kr)

STORTRÄFFEN
Spelas: ca kl. 16.22 och 17.22
Brickpris: 20 kr läggbrickor
Alla rader ger vinst som är 10 ggr
senast utropade nummer.
(ex. bingo på nr 64 ger 640 kr)

5 000 UT
Spelas: kl. 19.00
Brickpris: 20 kr singelbrickor
1-4 rader:   100 kr
5 rader:   5 000 kr

DUBBELT UPP
Spelas ca kl. 18.15 och 19.15

Brickpris: 10 kr/20 kr läggbrickor
Fasta vinster: 10 kr          20 kr
1 rad     200 kr          400 kr
2 rader  400 kr          800 kr
3 rader  800 kr       1 600 kr